قوانین نیوتون

انواع نیرو 1

انواع نیرو 2

تکانه

حرکت دایره ای

دینامیک 1

دینامیک 2

دینامیک 3

خانه

فیلم آموزشی

تماس با ما
تلفن تماس و ارسال پیامک: 09394659279  -  آیدی اینستاگرام: poopakedu@ و golzari_physics@ و آیدی تلگرام: golzariphysics2@