کاربر گرامی لینک های آبی فیلم آموزشی و لینک های قرمز زیر آن فایل پی دی اف همان فیلم می باشد.

اثر فوتوالکتریک

طیف اتمی 1

طیف اتمی 2

طیف جذبی و لیزر

طیف جذبی و لیزر

فیزیک هسته ای 1

فیزیک هسته ای 2

خانه

فیلم آموزشی

تماس با ما
نیلز بور
تلفن تماس و ارسال پیامک: 09394659279  -  آیدی اینستاگرام: poopakedu@ و golzari_physics@ و آیدی تلگرام: golzariphysics2@