گروه آموزشی پوپک

خانه

فیلم آموزشی

فیلم علمی
خرید کتاب
کتاب فیزیک یاقوت از سری کتاب های رشادت انتشارات مبتکران. در این کتاب درس نامه کامل و سؤال تشریحی و سؤال تستی وجود دارد. این کتاب تألیف محمد گلزاری - امید برزویی و خانم ابوطالبی است که هر سه از اساتید مجرب شهر تهران هستند. برای خرید این کتاب بر روی لینک زیر کلیک کنید


تماس با ما
نماد علمی دما و دماسنجی گرما 1
قایق پوت پوت  
کتاب فیزیک یاقوت از سری کتاب های رشادت انتشارات مبتکران. در این کتاب درس نامه کامل و سؤال تشریحی و سؤال تستی وجود دارد. این کتاب تألیف محمد گلزاری - امید برزویی و خانم ابوطالبی است که هر سه از اساتید مجرب شهر تهران هستند.برای خرید این کتاب بر روی لینک زیر کلیک کنید
خرید کتاب