صفحۀ اصلی

فیلم های جذاب فیزیکی

تماس با ما        

هزینۀ کلاس های آنلاین استاد گلزاری (جلسات یک ساعته)
تماس جهت هماهنگی: 09394659279
پایۀ تحصیلی یک نفره دو نفره سه نفره
دهم 30000 تومان 48000 تومان 63000 تومان
یازدهم 35000 تومان 56000 تومان 73000 تومان
دوازدهم (نهایی) 40000 تومان 74000 تومان 84000 تومان
کنکور 45000 تومان 78000 تومان 94500 تومان