خانه

فیلم آموزشی

تماس با ما
آزمایش رسانش گرمایی آشنایی با انتقال گرما به روش تابش کشش سطحی القای الکترومغناطیسی در عمل
تصویر سه بعدی کهکشان راه شیری فشار لختی اثر لیدن فراست
موج صوتی ایستاده ادغام دو ستارۀ نوترونی آزمایش قانون لنز خلأ و سقوط آزاد
آزمایش جالبی از شکست نور آزمایش جالبی از فشار راه شیری پرنده ای به نام وایت بلبرد
عسل در شرایط بی وزنی زندگی در ایستگاه فضایی اینشتین شبیه سازی ادغام راه شیری و اندرومدا
عبور عطارد از مقابل خورشید سیاهچاله چیست؟ اتساع زمان چیست؟ ستارۀ نوترونی چیست؟
ابرنواختر چیست؟ اختروش یا کوازار چیست؟ آشنایی با بیگ بنگ کوارک - بخش اول
پلاسما چیست؟ تخم مرغ در بطری کشش سطحی کوارک - بخش دوم
کرم چاله چیست؟ امواج گرانشی اتم - بخش اول
تبخیر سطحی و دما اثر فشار بر نقطۀ انجماد آب 1 سرنوشت خورشید چیست؟
لیزر چگونه تولید می شود؟ اثر فشار بر نقطۀ انجماد آب 2 امواج وی ال اف کشش سطحی
جامد بلورین و آمورف