خانه

فیلم آموزشی

تماس با ما

دما و گرما

آزمایش رسانش گرمایی      تبخیر سطحی و دما      اثر فشار بر نقطۀ انجماد آب 1      اثر فشار بر نقطۀ انجماد آب 2
آشنایی با انتقال گرما به روش تابش
اثر لیدن فراست

فشار

فشار
کشش سطحی1      پلاسما چیست؟      کشش سطحی1      اتم - بخش اول       کشش سطحی3      جامد بلورین و آمورف
آزمایش جالبی از فشار
تخم مرغ در بطری

فیزیک جدید

تصویر سه بعدی کهکشان راه شیری      ادغام دو ستارۀ نوترونی      راه شیری      شبیه سازی ادغام راه شیری و اندرومدا      اینشتین
اتساع زمان چیست؟      زندگی در ایستگاه فضایی      عبور عطارد از مقابل خورشید      سیاهچاله چیست؟       ستارۀ نوترونی چیست؟
ابرنواختر چیست؟      اختروش یا کوازار چیست؟      آشنایی با بیگ بنگ      کوارک - بخش اول      کوارک - بخش دوم      کرم چاله چیست؟
امواج گرانشی      سرنوشت خورشید چیست؟      لیزر چگونه تولید می شود؟

القای الکترومغناطیسی

القای الکترومغناطیسی در عمل      آزمایش قانون لنز

نوسان و موج

موج صوتی ایستاده     آزمایش جالبی از شکست نور      پرنده ای به نام وایت بلبرد      امواج وی ال اف

مکانیک

لختی      خلأ و سقوط آزاد      عسل در شرایط بی وزنی